تعرفه‌های خدمات میزبانی وب


 • طرح
 • فضا
 • نوع هارد دیسک
 • پهنای باند
 • تعداد ایمیل
 • تعداد دیتابیس
 • تعداد پارک دامین
 • اکانت FTP
 • پشتیبانی PHP
 • کنترل پنل
 • محل دیتا سنتر
 • قیمت سالیانه (تومان)
 • سفارش
 • پلن 1
 • 100MB
 • SSD
 • 10GB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • بله
 • Plesk ۱۲.x
 • آلمان
 • 40,000
 • پلن 2
 • 200MB
 • SSD
 • 15GB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • بله
 • Plesk ۱۲.x
 • آلمان
 • 50,000
 • پلن 3
 • 500MB
 • SSD
 • 25GB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • بله
 • Plesk ۱۲.x
 • آلمان
 • 80,000
 • پلن 4
 • 1GB
 • SSD
 • 40GB
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • بله
 • Plesk ۱۲.x
 • آلمان
 • 120,000
 • پلن 5
 • نامحدود
 • SSD
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • نامحدود
 • بله
 • Plesk ۱۲.x
 • آلمان
 • 200,000