شبکه‌های کامپیوتری


شبکه‌های کامپیوتری که قرار بود روزگاری کار را راحت‌تر کند، امروزه به چالشی برای سازمان‌ها تبدیل شده است.


جهت پاسخگویی به نیاز تمامی مجموعه‌ها به نگهداری و ارتقاء شبکه بر آن شدیم تا خدمات شبکه را هم برای شرکت‌های کوچک و هم برای سازمان‌های بزرگ ارائه نماییم.

بازدید اولیه رایگان

ابتدا طی یک جلسه حضوری نیازهای شما را بررسی کرده و تجهیزات و سرویس‌های موجود را آنالیز می‌کنیم.

ارائه پروپوزال

بر اساس درخواست شما و در نظر گرفتن استانداردها و شرایط موجود مناسب‌ترین طرح را ارائه می‌دهیم.

پشتیبانی رایگان

پس از اجرای اولیه کار یک ماه پشتیبانتان خواهیم بود در این مدت با نحوه پشتیبانی ما آشنا خواهید شد.