منشور اخلاقی شرکت کاوش افزار دانش برنا


شرکت کاوش افزار دانش برنا مانند سایر شرکت‌های نرم‌افزاری عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان فارس با تشخیص اهمیت اثر بخشی موضوع فعالیتش در کیفیت زندگی، توسعه و رشد پایدار کشور جمهوری اسلامی ایران ، با پایبندی به منشور اخلاقی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس خود را متعهد به پذیرش و قبول مسئولیت حرفه‌ای خویش، در قبال کلیه ذینفعان اعم از مشتریان، کارمندان، جامعه، همکاران و سهامداران می‌داند و با در نظر گرفتن بالاترین رفتار اخلاقی و حرفه‌ای سعی در اجرای منشور اخلاقی به شرح ذیل دارد:

 1. رعایت قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران را سرلوحه فعالیت‌های خویش قرار می‌دهیم.
 2. به ارزش‌های اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی جامعه پایبند می‌باشیم.
 3. اطلاع‌رسانی و اشاعه فرهنگ و رشد صنعت انفورماتیک را وظیفه خویش دانسته و در این راستا تلاش می‌کنیم.
 4. دانش و مهارت خویش را در راستای رفاه جامعه بکار می‌گیریم.
 5. رعایت ادب و نزاکت، رفتار عادلانه و منصفانه در ارائه خدمات را از جمله وظایف خود می‌دانیم.
 6. از تصمیم‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حمایت می‌کنیم.
 7. حضور فعال در محافل صنفی را جزء مسئولیت‌های خویش تلقی نموده و در این راستا کوشا هستیم.
 8. مشتری را عامل بقاء و رشد خود می‌دانیم.
 9. همواره نقش مشتری محوری را مدنظر قرار داده و مشتریان را شرکای تجاری خود می‌دانیم.
 10. مشتریان خود را آگاه و انتخابگر دانسته و جلب رضایت ایشان را یک دستاورد مهم تلقی می‌نماییم.
 11. همواره نظرات و انتقادات مشتریان را برای بهبود خدمات سرلوحه کار قرار داده و خود را متعهد به پاسخگویی می‌دانیم.
 12. همواره در شفاف‌سازی محدوده‌ی خدمات ارائه شده به مشتری کوشا هستیم.
 13. مشتریان خود را از هر گونه تضاد منافع احتمالی که ممکن است در انجام خدمات برای ایشان پیش آید، مطلع می‌سازیم.
 14. همواره خود را امین مشتریان قرار داده و نسبت به اطلاعات ایشان امانت‌دار می‌باشیم.
 15. ارائه خدمات را منطبق با نیاز کسب و کار مشتری انجام داده و همواره کیفیت محصولات و خدمات خود را تضمین می‌نماییم.
 16. ارائه خدمات فنی را در صورتی متعهد می‌شویم که از طریق دانش، تجربه و یا آموزش، مهارت‌های لازم را کسب نموده و محدودیت‌های مربوط به ارائه آنها را نیز اعلام می‌نماییم.
 17. منافع سهامداران شرکت را با رعایت کامل امانت‌داری حفظ می‌نماییم.
 18. در جهت کارآفرینی و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر، کوشا هستیم.
 19. در جهت پرورش نیروهای جدید در صنعت خویش تلاش می‌کنیم.
 20. در شرکت‌های خود حفظ کرامات انسانی را نسبت به نیروی انسانی سرلوحه رفتارهای سازمانی قرار می‌دهیم.
 21. کارکنان خود را در دستاوردهایمان سهیم می‌دانیم.
 22. کارکنان خود را جزء اصلی‌ترین سرمایه‌های خویش تلقی نموده و همواره در راستای ارتقاء علمی، تخصصی و اجتماعی ایشان بر اساس توانایی‌ها و استعدادها در راستای اهداف شرکت کوشا هستیم.
 23. کارکنان سایر همکاران را جزء سرمایه‌های آنها دانسته و با رفتار غیر حرفه‌ای و غیر اخلاقی سعی در جذب آنها نداشته باشیم.
 24. حقوق مادی و معنوی کارکنان خود را محترم شمرده و در مقابل آن احساس مسئولیت می‌کنیم.
 25. در ایجاد محیطی دوستانه و عادلانه جهت همکاری و ایجاد انگیزه‌ی فعالیت بیشتر برای کارکنان می‌کوشیم.
 26. سعی در ایجاد سازمانی داریم که کارکنان به حضور در آن افتخار نمایند.
 27. در کلیه ارتباطات حرفه‌ای خود نگرش برنده- برنده را مد نظر قرار می‌دهیم.
 28. حقوق مادی و معنوی همکاران تولید کننده نرم‌افزار را رعایت می‌نماییم.
 29. جهت رعایت حقوق و شأن همکاران، به جای طرح نقاط ضعف دیگران توانایی‌های خود را صادقانه ارائه می‌نماییم.
 30. سعی در اشاعه فرهنگ همکاری جمعی در قالب کنسرسیوم جهت حضور در بازارهای بزرگ‌تر را داریم.
 31. ایجاد فرصت رشد برای شرکت‌های کوچک توسط شرکت‌های بزرگ را یک اصل اساسی در همکاری صنفی می‌دانیم.
 32. در نظارت و بررسی کار بین همکار و کارفرما وظیفه‌شناس بوده و اصول حرفه‌ای را رعایت می‌نماییم.
 33. برای دانش فنی همکاران ارزش قائل هستیم.
 34. از محصور نمودن تجربه و دانش فنی خود پرهیز می‌نماییم.
 35. به بازار همکاران توجه کرده و با ارائه خدمات مشاوره و یا نظارت، ضمن ایجاد فرصت کسب و کار، روابط همکاری را تقویت می‌کنیم.
 36. در قراردادهای فیمابین احساس مسئولیت متقابل می‌نماییم.
 37. در جذب بازار از رفتار غیر اصولی مانند تبانی پرهیز می‌کنیم.